08/05/2021 03:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử - Giới Tử Thôi
詠史-介子推

Tác giả: Hà Ngô Sô - 何吾騶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2019 17:38

 

Nguyên tác

每到清明便黯然,
介山風雨政堪憐。
人情信宿矜相報,
莫問相從十九年。

Phiên âm

Mỗi đáo thanh minh tiện ảm nhiên,
Giới Sơn phong vũ chính kham liên.
Nhân tình tín túc căng tương báo,
Mạc vấn tương tòng thập cửu niên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thanh minh chỉ gợi đau buồn,
Giới Sơn mưa gió càng thương cho người.
Nhân tình báo đáp vậy sao,
Bỏ công mười chín năm đi theo hầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Ngô Sô » Vịnh sử - Giới Tử Thôi