29/05/2023 19:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất bát

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/01/2023 16:39

 

Nỗi buồn gối vụ.  
Niềm vui mất mùa.
Thơ tình bán chẳng ai mua.
Đường đời đi mãi mà chưa gặp mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Thất bát