23/05/2022 18:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát ru Bà Triệu

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 15/09/2010 17:51

 

Cửu Chân có nữ tài ba
Nay là họ Triệu, tên là Thị Trinh
Võ văn thao lược, nhiệt tình
Chí toan “chém cá tràng kình biển Đông
Cưỡi gió mạnh quét núi sông
Cứu dân thoát ách nô vong bấy ngày”
Bà vào núi nứa ngàn mây
Chiêu binh nghĩa dũng nghìn tay tung hoành
Cùng Triệu Quốc Đạt – người anh
Nổi lên vây thành quét sạch Cửu Chân
Tôn xưng Nhụy Kiều tướng quân
Cưỡi voi xông trận muôn phần oai nghi
Ba quân theo ngọn tinh kỳ
Giặc Ngô khiếp vía khác gì lá bay
Lục Dận kéo đến tràn đầy
Quân ta thế yếu trước bầy sói lang
Máu hồng hoen cả giáp vàng
Nhụy Kiều tự sát, tan hàng nghĩa binh
Hăm ba tuổi đã hy sinh
Tấm gương vì nước quên mình sáng soi
Nêu cao khí thế giống nòi
Thêm hồng trang sử muôn đời khói hương

A ời, con nhớ noi gương
Mai sau khôn lớn phi thường mà đi
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Hát ru Bà Triệu