02/12/2022 01:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng giản Cao tam thập ngũ sứ quân
奉簡高三十五使君

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 00:27

 

Nguyên tác

當代論才子,
如公復幾人。
驊騮開道路,
鷹隼出風塵。
行色秋將晚,
交情老更親。
天涯喜相見,
披豁對吾真。

Phiên âm

Đương đại luận tài tử,
Như quân phục kỷ nhân.
Hoa lưu khai đạo lộ,
Ưng chuẩn xuất phong trần.
Hành sắc thu tương vãn[1],
Giao tình lão cánh thân.
Thiên nha hỉ tương kiến,
Phi khoát đối ngô chân.

Dịch nghĩa

Bàn về người tài thời nay,
Người như ông thật là hiếm có.
Ông là loại ngựa nòi đi mở đường,
Là chim ưng chim cắt vượt lên khỏi cõi gió bụi.
Ông ra làm quan vào cái tuổi cuối mùa thu,
Nhưng tình bạn thì càng già ông càng tỏ ra thân thiết.
Nơi chân trời mừng được gặp nhau,
Khiến cho tấm lòng chân thật của tôi được hả hê.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đời nay xét người tài.
Như ông được mấy người.
Ngựa nòi mở đường rộng,
Chim cắt vút mù trời.
Cư xử già càng vững,
Làm quan tuổi muộn rồi.
Chân trời mừng gặp gỡ,
Rộng mở cõi lòng tôi.
(Năm 760)

[1] Ý nói gần già. Cao Thích gần 40 tuổi mới được bổ nhiệm làm quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng giản Cao tam thập ngũ sứ quân