28/09/2022 08:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thái Thạch dịch
過采石驛

Tác giả: Tát Đô Lạt - 薩都剌

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2021 15:11

 

Nguyên tác

客路青山外,
鄉心落照邊。
潤煙浮野樹,
凉雨過淮天。
水調誰家笛,
江帆何處船。
蛾眉臺上月,
今夜照孤眠。

Phiên âm

Khách lộ thanh sơn ngoại,
Hương tâm lạc chiếu biên.
Nhuận yên phù dã thụ,
Lương vũ quá Hoài thiên.
Thuỷ điệu thuỳ gia địch,
Giang phàm hà xứ thuyền.
Nga Mi đài thượng nguyệt,
Kim dạ chiếu cô miên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách trình ngoài cõi non xanh,
Tình quê lòng gửi tranh vanh bóng chiều.
Cây rừng sương nổi đìu hiu,
Cơn mưa lạnh lửng lơ treo trời Hoài.
Nhà ai thuỷ điệu sáo reo,
Trên sông buồm gió thuyền theo xứ nào.
Nga Mi đài sáng trăng chào,
Đêm nay soi giấc lẻ loi một người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tát Đô Lạt » Quá Thái Thạch dịch