15/08/2020 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giấu đầu lại hở cánh tay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2016 10:41

 

Giấu đầu lại hở cánh tay,
Thà rằng thú thực con này cho xong.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giấu đầu lại hở cánh tay