23/06/2021 12:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhuận châu kỳ 1
潤州其一

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/02/2014 17:43

 

Nguyên tác

向吳亭東千里秋,
放歌曾作昔年遊。
青苔寺裏無馬跡,
綠水橋邊多酒樓。
大抵南朝多曠達,
可憐東晉最風流。
月明更想桓伊在,
一笛聞吹出塞愁。

Phiên âm

Hướng Ngô đình[1] đông thiên lý thu,
Phóng ca tằng tác tích niên du.
Thanh đài tự lý vô mã tích,
Lục thuỷ kiều biên đa tửu lâu.
Đại để Nam triều[2] đa khoáng đạt,
Khả liên Đông Tấn[3] tối phong lưu.
Nguyệt minh cánh tưởng Hoàn Y[4] tại,
Nhất địch văn xuy "Xuất tái[5]" sầu.

Dịch nghĩa

Mùa thu, hướng về Ngô đình ở phương đông trên đường vạn dặm,
Đã từng hát những bài phóng túng trong chuyến thăm năm trước.
Chùa phủ rêu xanh không vết xe ngựa thăm viếng,
Bên cầu bắc qua dòng sông xanh vẫn có nhiều quán rượu.
Nói chung ở Nam triều thoáng đạt hơn đời Hán,
Thương cho các danh sĩ nhà Đông Tấn quá phóng túng.
Trăng sáng tưởng như Hoàn Y còn tại thế,
Vì có ai đó đang thổi sáo khúc "Xuất tái" nghe rất buồn bã.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhắm Ngô đình trên đường vạn dặm
Đã từng ca phóng túng năm xưa
Chùa rêu không vết ngựa xe
Bên cầu sông biếc rợp che quán hàng
Nam triều thoáng đạt hơn đời Hán
Danh sĩ thời Đông Tấn phong lưu
Hoàn Y tưởng dưới trăng soi
Thoảng nghe "Xuất tái" sáo ai thổi buồn
Nhuận châu là thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.

[1] Là quận đường của Nhuận châu.
[2] Nhuận châu thuộc Nam Triều trong thời chia đôi Nam Bắc triều.
[3] Nhà Tấn có công thống nhất Trung Quốc sau thời Tam Quốc, nhưng bị các rợ ở phương bắc từ từ thôn tính, phải bỏ Trường An dời đô về Kiến Nghiệp (nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô) đổi thành Đông Tấn, khiến Trung Quốc bị chia đôi từ đấy.
[4] Người đời Đông Tấn, quan làm tới thái thú Hoài Nam, tước phong tới Vĩnh Tu huyện hầu, lại giỏi thổi sáo.
[5] Tên nhạc khúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Nhuận châu kỳ 1