31/05/2024 03:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế nạn hữu môn tả báo cáo
替難友們寫報告

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 19/08/2005 15:12

 

Nguyên tác

同舟共濟義難辭,
替友編修報告書。
奉此等因今始學,
多多博得感恩詞。

Phiên âm

Đồng chu cộng tế nghĩa nan từ,
Thế hữu biên tu báo cáo thư.
“Phụng thử”, “đẳng nhân” kim thuỷ học,
Đa đa bác đắc cảm ân từ.

Dịch nghĩa

Cùng hội cùng thuyền giúp nhau, lẽ khôn từ chối,
Viết báo cáo thay cho bạn;
Những chữ “thừa lệnh”, “chiểu theo” nay đều mới học,
Thế mà đã được nhiều lời cảm tạ.

Bản dịch của Nam Trân

Cùng hội cùng thuyền nên phải giúp,
Viết thay báo cáo dám từ nan;
"Chiểu theo", "thừa lệnh" nay vừa học,
Đã được bao lời bạn cảm ơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Thế nạn hữu môn tả báo cáo