25/01/2022 16:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua cầu

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:38

 

Qua cầu bắt gặp trăng vào phố
Em ngắt cho anh trái ngoại thành
Bên sông tiếng hát đầy hương cỏ
Đủ một mùa tươi đẫm tóc xanh
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Qua cầu