17/08/2022 14:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Quách thập ngũ Thụ phán quan
酬郭十五受判官

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2015 05:54

 

Nguyên tác

才微歲老尚虛名,
臥病江湖春復生。
藥裹關心詩總廢,
花枝照眼句還成。
只同燕石能星隕,
自得隋珠覺夜明。
喬口橘洲風浪促,
系帆何惜片時程。

Phiên âm

Tài vi tuế lão thượng hư danh,
Ngoạ bệnh giang hồ xuân phục sinh.
Dược lý quan tâm thi tổng phế,
Hoa chi chiếu nhãn cú hoàn thành.
Chỉ đồng Yên thạch[1] năng tinh vận,
Đắc tự Tuỳ châu[2] giác dạ minh.
Kiều Khẩu, Quất Châu phong lãng xúc,
Hệ phàm hà tích phiến thì trình.

Dịch nghĩa

Tài thì kém, tuổi lại nhiều mà vẫn còn cái danh hão,
Lang thang mang bệnh, mùa xuân lại tới rồi.
Phải lo đến thuốc thang nên bỏ bê hết việc làm thơ,
Cành hoa chiếu mắt, câu bỗng ra.
Chỉ cùng với đá nước Yên mới làm cho sao rớt xuống,
Vốn có sẵn ngọc xứ Tuỳ biết được đêm sáng.
Nơi Kiều Khẩu thuộc Quất Châu gió sóng dữ,
Cuốn buồm tiếc gì cái chuyến đi ngắn ngủi này.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tuổi già, tài mọn, ham danh,
Sông hồ mang bệnh thân mình, xuân sang.
Ngưng thơ phú, lo thuốc thang,
Cành hoa soi mắt câu thường viết nên.
Rơi sao chỉ có đá Yên,
Có được ngọc rắn soi đêm tỏ tường.
Quất Châu, Kiều Khẩu gió cuồng,
Neo buồm chuyến ngắn tiếc thương làm gì.
(Năm 769)

Quách Thụ là nhân viên dưới quyền Lý Miễn 李勉. Lý Miễn là người quen cũ của Đỗ Phủ, nay lại gặp nhau ở Hành Châu, nhưng không lâu vì Lý Miễn phải chuyển đi Quảng Châu. Ông có uỷ thác cho Quách Thụ giúp đỡ Đỗ Phủ trong cơn khốn quẫn.

[1] Tài mọn, lời nói nhún.
[2] Do câu “Tuỳ hầu chi châu” 隋侯之珠. Theo truyền thuyết thời Hán, viên Tuỳ hầu cứu sống một con rắn lớn nên được nó đền ơn bằng một viên ngọc sáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thù Quách thập ngũ Thụ phán quan