18/09/2020 22:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách chàng chẳng dám trách ai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:13

 

Trách chàng chẳng dám trách ai
Trách chàng chê nụ hoa nhài không thơm
Ai trắng như bông lòng tôi không chuộng
Người đó đen giòn làm ruộng tôi thương
Biết rằng dạ có vấn vương
Để tôi cậy mối tìm đường sang chơi
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trách chàng chẳng dám trách ai