14/05/2021 15:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm Tương Dương Thẩm thị gia tuý đề thị nhi Tiểu Oánh quần đới
飲襄陽沈氏家醉題侍兒小瑩裙帶

Tác giả: Lý Trĩ - 李廌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 19/10/2013 04:45

 

Nguyên tác

旋剪香羅列地垂,
嬌紅嫩綠寫珠璣。
花前欲作重重結,
系定春光不放歸。

Phiên âm

Toàn tiễn hương la liệt địa thuỳ,
Kiều hồng nộn lục tả châu ky.
Hoa tiền dục tác trùng trùng kết,
Hệ định xuân quang bất phóng quy.

Dịch nghĩa

Giải lụa thướt tha rủ trên mặt đất,
Đề châu ngọc vào dải lụa hồng, biếc mềm mại.
Trước hoa muốn đem dải lụa kết thành lớp lớp,
Buộc chặt lấy ánh xuân không thả cho đi.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Giải lụa xoay tròn rủ thướt tha,
Biếc hồng duyên dáng ngọc châu đề.
Trước hoa lớp lớp toan cài thắt,
Giữ mãi ngày xuân chẳng thả ra.
Bài này tuyển từ Tế Nam tập tuyển bốn, bản Tứ khố toàn thư. Tác giả làm bài thơ này sau tiệc rượu, hẳn là thị nhi Tiểu Oánh đã được Lý Trĩ chú ý tới, nên mới có cử chỉ đề thơ vào giải lụa đai quần. Hai câu cuối tả vẻ trẻ đẹp của Tiểu Oánh cũng là theo đuổi cái đẹp nói chung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trĩ » Ẩm Tương Dương Thẩm thị gia tuý đề thị nhi Tiểu Oánh quần đới