25/03/2023 15:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ đồng cố nhân thoại cựu bộ cổ vận

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2018 09:50

 

Phiên âm

Châm thanh hàn đảo ngọc sương tần,
Luyện thạch na thời khí đắc chân.
Bão tất tiện thuỳ năng độn thế,
Hư danh tàm ngã ngộ kinh nhân.
Hương quan phiêu đãng tam phân địa,
Thư kiếm quai sơ thập quá xuân.
Hà nhật cộng lâm đan quế hạ,
Chiết tài song hạm tác phong lân.

Dịch nghĩa

Tiếng đập vải trên hòn đá: sương ngọc trút,
Luyện đá lúc nào mới có được chân khí.
Ôm đều gối khen ai có thể lánh được đời,
Thẹn ta bị hư danh làm cho lầm ghê gớm.
Quê hương sóng gió trôi dạt, đất chia ba,
Gươm sách gàn dở chểnh mảng, mười năm trôi qua.
Ngày nào cùng đến dưới cây quế vỏ đỏ,
Chiết về trồng bên chấn song cửa sổ làm bạn láng giềng tốt.

Bản dịch của Hoài Anh

Sương thu, đập vải tiếng xa gần,
Luyện đá bao giời được khí chân.
Trốn thế khen ai đà toại chí,
Hư danh làm tớ lỡ bao lần.
Quê hương phiên đãng chia ba xứ,
Gươm sách gàn điên đã chục xuân.
Gốc quế đỏ mong cùng bạn đến,
Chiết trồng cửa sổ nước hương lân.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Thu dạ đồng cố nhân thoại cựu bộ cổ vận