21/05/2024 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình thiên
晴天

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/11/2005 00:28

 

Nguyên tác

事物循環原有定,
雨天之後必晴天。
片時宇宙解淋服,
萬里山河晒錦氈。
日暖風清花帶笑,
樹高枝潤鳥爭言。
人和萬物都興奮,
苦盡甘來理自然。

Phiên âm

Sự vật tuần hoàn nguyên hữu định,
Vũ thiên chi hậu tất tình thiên;
Phiến thì vũ trụ giải lâm phục,
Vạn lý sơn hà sái cẩm chiên;
Nhật noãn phong thanh hoa đới tiếu,
Thụ cao chi nhuận điểu tranh nghiên (ngôn);
Nhân hoà vạn vật đô hưng phấn,
Khổ tận cam lai, lý tự nhiên.

Dịch nghĩa

Sự vật vần xoay vốn định sẵn,
Sau ngày mưa tất đến ngày nắng;
Trong chốc lát, vũ trụ đã cởi bộ áo ướt,
Muôn dặm non sông phơi màu chăn gấm;
Trời ấm, gió nhẹ, hoa chúm chím cười,
Cây cao, cành mượt, chim đua hót;
Người cùng muôn vật đều phấn chấn,
Hết khổ đến sướng là lẽ tự nhiên.

Bản dịch của Thiềng Đức

Hết khổ là vui vốn lẽ đời
Một bài thơ đẹp ý vần tươi
Thương người Ái Quốc thân tâm đọa
Thù lũ Tưởng gian bản chất phơi
Bác hỡi! Xót xa cam chịu hết!
Đảng ơi! Câm hận mãi khôn thôi!
Lạc quan trời hửng lòng hồ hởi
Hết khổ là vui vốn lẽ đời.
Dịch: 24/7/2000

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Tình thiên