19/01/2022 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ khúc số 81

Tác giả: Trần Duy Trung

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 05/06/2008 22:52

 

Tâm hồn vô biên
Cho tình yêu bất tận

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duy Trung » Thơ khúc số 81