04/02/2023 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đốt mã

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/05/2008 05:51

 

Đừng đốt đô la Hôn đa đời mới
Chỉ xin em một áo gối đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Đốt mã