24/09/2021 16:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 2
竹枝歌其二

Tác giả: Tôn Tung - 孫嵩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 21:45

 

Nguyên tác

行盡三巴三曲頭,
一灘自有一生愁。
明朝已過巴陵岸,
更宿江陵漁笛洲。

Phiên âm

Hành tận Tam Ba tam khúc đầu,
Nhất than tự hữu nhất sinh sầu.
Minh triêu dĩ quá Ba Lăng ngạn,
Cánh túc Giang Lăng ngư địch châu[1].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nếu đi hết Tam Ba ba kẽm
Mỗi một ghềnh một gợi những sầu
Bờ Ba Lăng hôm sau đi quá
Sông Giang Lăng trú bãi tần châu
[1] Bãi, cù lao trên sông có tiếng sáo của người chài lưới. Chu Di Tôn 朱彝尊: "Nhất hàng bạch nhạn thanh thu, Sổ thanh ngư địch tần châu" 一行白雁清秋,数声渔笛蘋洲.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Tung » Trúc chi ca kỳ 2