04/10/2022 02:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ nguyệt ngâm hoài hữu nhi tác
湖月吟懷友而作

Tác giả: Lý Xác - 李确

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 23:06

 

Nguyên tác

昔年湖上月,
曾照故人心。
月自有圓缺,
心豈分古今。
今年湖上月,
獨照故心人。
人自分近遠,
月豈有疏親。
故人心不改,
明月如相待。
故心人不來,
明月空徘徊。
我願同心人,
夜夜共明月。
我願看月人,
心期永白髮。

Phiên âm

Tích niên hồ thượng nguyệt,
Tằng chiếu cố nhân tâm.
Nguyệt tự hữu viên khuyết,
Tâm khởi phân cổ câm.
Kim niên hồ thượng nguyệt,
Độc chiếu cố tâm nhân.
Nhân tự phân cận viễn,
Nguyệt khởi hữu sơ thân.
Cố nhân tâm bất cải,
Minh nguyệt như tương đãi.
Cố tâm nhân bất lai,
Minh nguyệt không bồi hồi.
Ngã nguyện đồng tâm nhân,
Dạ dạ cộng minh nguyệt.
Ngã nguyện khán nguyệt nhân,
Tâm kỳ vĩnh bạch phát.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm xưa trăng sáng trên hồ
Từng soi tấm lòng người cũ
Trăng tuy khi khuyết khi tròn
Lòng há phân chia xưa nay
Năm nay trăng vẫn trên hồ
Chỉ chiếu người giữ lòng xưa
Xa gần tự người chia cách
Trăng há có chuyện thân sơ
Người xưa tấm lòng không đổi
Trăng sáng có ý đợi chờ
Người giữ lòng xưa không đến
Trăng cứ quanh quẩn bơ vơ
Mình muốn tâm nguyện cùng người
Đêm đêm chung vầng trăng sáng
Mình muốn ngắm trăng bên người
Hẹn lòng đến khi đầu bạc

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Xác » Hồ nguyệt ngâm hoài hữu nhi tác