29/01/2022 17:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 02
翹餞別束生題今夕是何夕十首 其二

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2020 11:17

 

Nguyên tác

今夕是何夕,
情傷惜別難。
一曲驪歌兩行淚,
送君明日出陽關。

Phiên âm

Kim tịch thị hà tịch,
Tình thương tích biệt nan.
Nhất khúc ly ca lưỡng hàng lệ,
Tống quân minh nhật xuất Dương quan.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Đêm nay sầu biệt ai hay
Chia ly mấy nỗi đoạ đày tình thương
Khúc ca dòng lệ đoạn trường
Mai chàng thôi đã cửa Dương khuất rồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 02