01/10/2022 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngã kiến thế gian nhân
我見世間人

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 16:14

 

Nguyên tác

我見世間人,
茫茫走路塵。
不知此中事,
將何為去津。
榮華能幾日,
眷屬片時親。
縱有千斤金,
不如林下貧。

Phiên âm

Ngã kiến thế gian nhân,
Mang mang tẩu lộ trần.
Bất tri thử trung sự,
Tương hà vy khứ tân.
Vinh hoa năng kỷ nhật,
Quyến thuộc phiến thời thân.
Túng hữu thiên cân kim,
Bất như lâm hạ bần.

Dịch nghĩa

Ta thấy người thế gian,
Đi trên con đường bụi man mác.
Không biết sự việc bên trong,
Làm sao có thể dời bến mê.
Vinh hoa được vài ngày,
Quyến thuộc thân được chốc lát.
Dẫu có ngàn cân vàng,
Không bằng cái nghèo sống trong rừng.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Ta thấy người thế gian,
Vội vã giữa đường trần.
Chẳng hay việc cõi thế,
Lấy gì rời mê tân.
Vinh hoa được mấy chốc,
Quyến thuộc thoáng thân gần.
Dẫu có vàng muôn lượng,
Chẳng bằng nghèo sơn lâm.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Ngã kiến thế gian nhân