11/04/2021 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôi nhà

Tác giả: Vũ Thị Huyền

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/06/2009 12:17

 

Không nắng thì mưa
Dằng dặc đêm nào cũng bão
Chớp xoắn hàng rào mắt cáo
Cười xanh lè gối chăn...

Dẫu đục trong
Đã thành sông phiền-muộn
Với những hạt buồn
Giần sẩy theo đêm

Ngôi nhà mẹ-con
Đêm nào cũng đợi tan bão
Tiếng chân
Đã rạng đông...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thị Huyền » Ngôi nhà