05/08/2021 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình bạn (II)

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 00:29

 

Tặng D T N

Biết nhau mấy chục năm rồi
Bạn thời tí mắm, tôi thời tí dưa
Nay mình tóc đã bạc phơ
Mừng cho nhau vẫn sớm trưa hẹn hò

Tập tành, đi bộ chăm lo
Dưỡng sinh thể dục sao cho khoẻ người
Bao nhiêu sóng gió cuộc đời
Bao nhiêu vinh nhục, lở bồi, đớn đau...

Chị em mình vẫn trước sau
Tình dưa muối tựa trầu cau thắm nồng.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Tình bạn (II)