24/07/2024 06:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 1
館娃宮懷古五絕其一

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2013 19:41

 

Nguyên tác

綺閣飄香下太湖,
亂兵侵曉上姑蘇。
越王大有堪羞處,
只把西施賺得吳。

Phiên âm

Ỷ các phiêu hương há Thái Hồ[1],
Loạn binh xâm hiểu thướng Cô Tô[2].
Việt vương đại hữu kham tu xứ,
Chỉ bả Tây Thi trám đắc Ngô.

Dịch nghĩa

Từ lầu cao xa hoa huơng thơm bay xuống tận Thái Hồ,
Quân xâm lược tràn vào Cô Tô trong sáng sớm.
Vua nước Việt đành chịu xấu hổ,
Khi dùng Tây Thi để lừa lấy được nước Ngô.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Lầu ngọc hương bay đến Thái Hồ
Loạn quân sáng sớm chiếm Cô Tô.
Việt vương hổ thẹn đành cam chịu
Dùng kế Tây Thi gạt được Ngô.
Quán Oa là cung điện do Phù Sai cho xây làm nơi cư ngụ và ca múa của Tây Thi, trên núi Nghiễn, gần kinh thành Cô Tô, vị trí nay trên núi Linh Nham, huyện Ngô, tỉnh Giang Tô. Kinh thành Cô Tô di chỉ nay trong thành phố Tô Châu, cùng tỉnh.

[1] Hồ nằm giữa hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, cung Quán Oa kề bên bờ hồ.
[2] Kinh đô nước Ngô thời Xuân Thu, nay là thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 1