26/11/2020 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim kêu dưới suối ao đàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 11:36

 

Chim kêu dưới suối ao đàng,
Em còn chút mẹ, cậy chàng viếng thăm.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chim kêu dưới suối ao đàng