09/08/2022 17:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 04
秦州雜詩其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:35

 

Nguyên tác

鼓角緣邊郡,
川原欲夜時。
秋聽殷地發,
風散入雲悲。
抱葉寒蟬靜,
歸山獨鳥遲。
萬方同一概,
吾道竟何之!

Phiên âm

Cổ giốc duyên biên quận,
Xuyên nguyên dục dạ thì.
Thu thính ân địa phát,
Phong tán nhập vân bi.
Bão diệp hàn thiền tĩnh,
Quy sơn độc điểu trì.
Vạn phương đồng nhất khái,
Ngô đạo cánh hà chi!

Dịch nghĩa

Trống và tù và vang nơi ngoài quận,
Bay qua cánh đồng vào đêm tối.
Tiếng thu tưởng như nơi đông đảo phát ra,
Tản mạn trong gió mang nỗi buồn vào trong mây.
Ôm lá, con ve sầu lạnh im hơi,
Một con chim lẻ bay về núi trễ.
Khắp chốn cùng có một tiếng buồn như thế,
Ta còn biết nói năng gì bây giờ?

Bản dịch của mailang

Trống ốc liền ngoài quận,
Ruộng sông giục tối trời.
Đất lành thu lảnh tiếng,
Theo gió buồn mây trôi.
Chim lẻ về non muộn,
Ve ôm lá lạnh hơi.
Vạn phương một tiếng xót,
Ta chẳng biết đâu lời.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 04