07/12/2022 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nhìn em trong dáng liễu thẹn thùng”
“I have seen her a stealthily frail”

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/09/2021 09:09

 

Nguyên tác

I have seen her a stealthily frail
flower walking with its fellows in the death
of light, against whose enormous curves of flesh
exactly cubes of tiny fragrance try;
i have watched certain petals rapidly wish
in the corners of her youth; whom, fiercely shy
and gently brutal, the prettiest wrath
of blossoms dishevelling made a pale
fracas upon the accurate moon…
Across the important gardens her body
will come toward me with its hurting sexual smell
of lilies. beyond night’s silken immense swoon
the moon is like a floating silver hell
a song of adolescent ivory.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nhìn em trong dáng liễu thẹn thùng
Như hoa vườn đợi phút lâm chung
ánh sáng, nổi đường cong da thịt
ngay hình khối nhỏ thoảng đưa hương;
tôi ngắm hoa mà ước mơ tràn
xuân thì len lén; ở, nơi nàng
bạo, thêm với giận hờn đẹp nhất
hoa tàn hương sắc cũng phai tan
chới với trên miền trăng thật trăng...
Dọc ngang vườn cấm, của thân nàng
tôi đến với hương tình bừng vỡ
hoa kèn. nở rách đêm miên man
trăng như địa ngục bạc lửng lơ
bài hát thanh xuân trắng ngọc ngà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » “Nhìn em trong dáng liễu thẹn thùng”