05/08/2020 15:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm nay tìm trốn nhân duyên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 10:38

 

Hôm nay tìm trốn nhân duyên,
Khác gì chèo ngược con thuyền nước sa.
Xe vô rồi lại xe ra,
Xe quấn xe quýt xe ra xe vào.
Lòng em nghĩ ngợi thế nào,
Nước sa không lẽ cắm sào mãi đây?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hôm nay tìm trốn nhân duyên