18/09/2020 15:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai sau ở chùa

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 13/05/2011 03:06

 

Mai sau sẽ ở chùa chiền
Giấc đau đớn mộng luỵ phiền như lai
Chép câu đầu bãi bến dài
Lộn đầu ra cuối những ngày thu vang
Chép câu tội lỗi u hàn
Chép đầu lộn cuối lãnh hàn trang đi
Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Mai sau ở chùa