30/05/2024 20:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Cốc viên
金谷園

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 18:33

 

Nguyên tác

三感沉身是此園,
古藤荒草野禽喧。
二十四友一朝盡,
愛妾墜樓何足言。

Phiên âm

Tam cảm trầm thân thị thử viên,
Cổ đằng hoang thảo dã cầm huyên.
Nhị thập tứ hữu[1] nhất triêu tận,
Ái thiếp truỵ lâu hà túc ngôn.

Dịch nghĩa

Ngờ ngợ có phải nơi vườn này xưa có người nhảy lầu,
Dây mây leo lâu đời, cỏ mọc kín, chim rừng hót vang.
Nhóm hai mươi tư người một buổi sáng đã tan rã,
Chuyện người ái thiếp phải nhảy lầu biết kể sao cho đủ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cứ ngờ ngợ vườn xưa, người nhảy
Nay mây già, cỏ dại, chim hoang
Hăm bốn người, một sáng tan
Nhảy lầu ái thiếp luận bàn khôn nguôi
Kim Cốc là vườn rừng có biệt thự ở Hà Dương, nay là vùng đất phía tây nam thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, do Thạch Sùng đời Tây Tấn xây dựng nên. Ông có người ái thiếp tên Lục Châu xinh đẹp lại thổi sáo hay. Kẻ cường quyền Tôn Tú muốn cưỡng đoạt nàng, Sùng không chịu. Tú lập chiếu giả bắt giam Sùng, nàng nhảy lầu tự sát.

[1] Băng nhóm của Thạch Sùng lúc y còn làm quan tại triều, dựa vào cường quyền Giả Mật ăn chơi xa xỉ. Khi Giả Mật bị sát hại, nhóm người này tan luôn, Sùng cũng từ quan, kinh doanh ngành hàng hải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Kim Cốc viên