11/08/2022 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ chiến trường hành

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2022 20:03

 

Phiên âm

Hoàng sa vô nhân thảo căn cổ
Đoạn hài chấp kích bán luân thổ
Quỷ lân xuyên yên tán tam ngũ
Cắng thiên ngưng vân vũ phi vũ
Độc lâu cổn phong tương nhĩ nhữ
Huyết cấn ban ban thực hồng lũ
Đương niên thủ hùng thác khu vũ
Thảm thảm tử thanh liệt đà cổ
Đoản binh tiếp chiến thế ích nộ
Thất thế nhất điệt hổ biến thử
Hán gia luận công thượng thủ lỗ
Tướng quân phong hầu ấp vạn hộ
Nghi phách thiên niên khí bất thổ
Chiến trường dạ dạ hoán đại ngữ

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Bãi cát vắng tanh, gốc cỏ cũ
Xương vụn, giáo gẫy, đất vùi dở
Ma trơi từng đám chọc sương mù
Mây lặng thâu ngày, mưa chẳng đổ
Lộc cộc đầu lâu gió thổi va
Đốm máu còn in gò đất đỏ
Trận lớn năm xưa định cõi bờ
Tiếng trống xé trời, người chết rú
Quân giáp lá cà, khí còn hăng
Hùm dữ sa cơ thành chuột nhỏ!
Nhà Hán tính công bằng đầu lâu
Tướng quân phong hầu, lộc muôn hộ
Phách cứng ngàn năm chẳng chút vơi
Chiến địa đêm đêm gào gọi đó!
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Cổ chiến trường hành