06/10/2023 00:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình chưa chín

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 19/05/2023 14:48

 

Trái tình yêu chưa chín
Sớm hái vội trên cành
Chỉ nếm toàn nước mắt
Cùng vị đắng quả xanh.

Tình yêu không kịp chín
Bỏng rát cả bờ môi
Trái cấm còn chưa giữ
Sao giữ được lứa đôi?

Hái tình yêu chưa chín
Sẽ chẳng chín bao giờ
Trái tim có chín kịp
Hay vỡ dần trong mơ?
2001

Nguồn:
1. Báo Tài hoa trẻ số 231, ngày 2-10-2002
2. Cỏ hoa thì thầm, NXB Thanh niên, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Tình chưa chín