20/01/2022 19:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa sen non

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 10:47

 

Dìu dịu Lam Điền ngọc mới tương[1],
Hồ thanh, sắc ánh, mặt dường gương.
Ngọc in làm dáng tiền sơ đúc[2],
Chàm nhuộm nên màu, tán chửa giương.
Lạt biếc mới khai mày Thái mẫu[3],
Thắm hồng còn kín má Vương Tường[4].
Khách thơ hứng nghĩ hiềm[5] chưa đủ,
Mười trượng[6] hoa thì mười trượng hương.
[1] Ngọc xứ Lam Điền mới ra.
[2] Lá sen mới nảy trông như đồng tiền tròn mới đúc.
[3] Dương Quí Phi.
[4] Chiêu Quân.
[5] E.
[6] Đơn vị dài (=4m).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Hoa sen non