11/12/2022 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch mã
白馬

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2008 01:42

 

Nguyên tác

白馬東北來,
空鞍貫雙箭。
可憐馬上郎,
意氣今誰見。
近時主將戮,
中夜商於戰。
喪亂死多門,
嗚呼淚如霰。

Phiên âm

Bạch mã đông bắc lai,
Không yên quán song tiễn.
Khả liên mã thượng lang,
Ý khí kim thuỳ kiến.
Cận thì chủ tướng lục,
Trung dạ thương ư chiến.
Táng loạn tử đa môn,
Ô hô lệ như tản.

Dịch nghĩa

Ngựa trắng về từ chiến trường đông bắc,
Yên không người, bị trúng hai mũi tên.
Thương cho chàng trai trẻ cưỡi nó,
Nay ai còn được thấy vẻ hiên ngang.
Chàng là chủ tướng vừa bị giết mới đây,
Đã tử thương trong trận chiến ban đêm.
Nhiều nhà có người chết,
Than ôi, nước mắt như hạt tuyết rơi.

Bản dịch của Nhượng Tống

Ngựa trắng Đông Bắc đến
Đôi tên cắm yên hờ
Thương thay người trên ngựa
Chí khí ai biết giờ
Chủ tướng vừa bị giết
Nửa đêm đánh bất ngờ
Đời loạn lắm cách chết
Nước mắt tuôn như mưa
(Năm 770)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bạch mã