15/04/2024 16:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phần thượng yến biệt
汾上宴別

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2014 12:34

 

Nguyên tác

雲物如故鄉,
山川知異路。
年來未歸客,
馬上春欲暮。
一樽花下酒,
殘日水西樹。
不待管弦終,
搖鞭背花去。

Phiên âm

Vân vật như cố hương,
Sơn xuyên tri dị lộ.
Niên lai vị quy khách,
Mã thượng xuân dục mộ.
Nhất tôn hoa hạ tửu,
Tàn nhật thuỷ tây thụ.
Bất đãi quản huyền chung,
Dao tiên bối hoa khứ.

Dịch nghĩa

Cảnh vật cũng giống như ở quê nhà,
Nhưng núi sông có những đường đi khác nhau.
Năm mới đã tới mà khách xa nhà vẫn chưa được về,
Lên ngựa lúc xuân đã muộn.
Một chén rượu dưới hoa,
Mặt trời đã ngả trên ngọn cây bên sông phía tây.
Không đợi dứt tiếng đàn sáo,
Vẫy roi phóng đi để lại tiệc hoa phía sau lưng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh vật đây cũng như quê cũ
Nhưng núi sông đường xá khác nhau
Năm qua nào được về đâu
Nay lên ngựa lúc xuân màu đã phai
Một chén rượu hoa cài tiễn biệt
Mặt trời đà xuống miệt sông tây
Sáo đàn không đợi ngừng tay
Quất roi ngựa phóng, hoa rời sau lưng
Sông Phần nay trong huyện Phần Dương, tỉnh Sơn Tây. Tác giả được bạn bè đãi tiệc bên sông Phần để tiễn ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Phần thượng yến biệt