20/09/2020 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mở cây cối

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/03/2007 19:04

 

Mở cây cối mở hàng rào
Bàn chân nhớ phố xa nào em đi
Đếm chừng lá mọc li ti
Mùa thu hú gọi ngựa phi vô cùng
Trên đầu phượng đỏ mông lung
Bên mình hoa cỏ một vùng kia đâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Mở cây cối