05/08/2020 10:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em nằm em nghĩ mà coi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2015 17:35

 

Em nằm em nghĩ mà coi,
Để anh nước ngược thuyền xuôi sao đành?
Em nằm em nghĩ mà coi,
Cổ kim, kim cổ mấy người như em!
Em ơi nghĩ lại mà xem,
Hoa nở có lúc trăng lên có giờ.
Khảo dị:
Để anh nước ngược thuyền xuôi sao đành?
Em nằm em nghĩ mà coi,
Cổ kim, kim cổ mấy người như em!
Em ơi nghĩ lại mà xem,
Hoa nở có lúc trăng lên có giờ.
Yêu em anh phải xuống đò,
Vượt ghềnh qua thác “khoan hò” lại vui.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em nằm em nghĩ mà coi