28/05/2022 09:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở bể

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2013 09:32

 

Xanh um cồn sú bãi sông tràn
Cọc lưới cành dương nắng xế chan
Châm điếu thuốc lào không đượm đóm
Bâng khuâng sực nhớ bụi tre làng
Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Ở bể