12/05/2021 13:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bao giờ hết biển?

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/10/2014 05:33

 

Hết suối là sông
Hết sông là biển
Hết biền là gì?

Người bảo: Nắng đổ
Người bảo: Mưa sa.

Người bảo: Chia ly
Người bảo: Gặp gỡ.

Anh đi em đi
Ta đi mình đi
Hết biển là gì?

Bao giờ hết biển?
2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Bao giờ hết biển?