31/07/2021 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa tuyết quê người

Tác giả: Phạm Ngọc Thái

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hồ Tây vào 10/08/2009 21:39

 

Người đi, đi giữa mùa đông
Cơn mưa mưa tuyết như bông khắp trời
Mưa rây gió giật từng hồi
Tuyết rơi đầy tóc đầy người trắng phau.

Thân cò lặn lội đồng sâu
Kiếm ăn từ sáng nhọ đầu chửa thôi
Nước non non nước, người ơi!
Đêm nằm khắc khoải rối bời vợ con.
(Nước Đức, đêm nô-en 1988)

Nguồn: Có một khoảng trời, NXB Hà Nội, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc Thái » Mùa tuyết quê người