27/09/2020 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lịch sử

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2006 05:45

 

Có mồm mép lu loa thành lịch sử
Có máu thiêng lặng thấm hóa sa bồi
Máu cuộn xoáy mạch ngầm xói lên thời phán xử
Mọi tấn tuồng tráo trở sẽ phanh phơi.
(1997)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Lịch sử