26/10/2021 01:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng nhân kỳ 1
贈人其一

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 04:59

 

Nguyên tác

明眸越女罷晨裝,
荇水荷風是舊鄉。
唱盡新詞歡不見,
旱雲如火撲晴江。

Phiên âm

Minh mâu Việt nữ bãi thần trang,
Hạnh thuỷ hà phong thị cựu hương.
Xướng tận tân từ hoan bất kiến,
Hạn vân như hoả phác tình giang.

Bản dịch của Phan Văn Các

Long lanh gái Việt điểm trang xong
Sen, hạnh quê nhà gió mát trong
Bài mới ca xong "chàng" chẳng thấy
Mây như lửa bốc nắng trên sông
1933

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Tặng nhân kỳ 1