09/08/2020 01:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý lạc phách
醉落魄

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 03/02/2009 10:33

 

Nguyên tác

江湖醉客。
投杯起舞遺烏幘。
三更泠翠沾衣濕。
裊裊菱歌,
催落半川月。

空花昨夢休尋覓。
雲台麟閣俱陳跡。
元來只有閒難得。
青史功名,
天卻無心惜。

Phiên âm

Giang hồ túy khách.
Đầu bôi khởi vũ di ô trách.
Tam canh lãnh thúy triêm y thấp.
Niểu niểu lăng ca,
Thôi tàn bán xuyên nguyệt.

Không hoa tạc mộng hưu tầm mịch.
Vân đài Lân các câu trần tích.
Nguyên lai chỉ hữu nhàn nan đắc.
Thanh sử công danh,
Thiên khước vô tâm tích.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Giang hồ say khướt.
Ném ly dậy múa rơi khăn lượt.
Canh ba áo lạmh sương xanh ướt.
Tiếng hát vấn vương,
Giục tàn trăng đáy nước.

Đừng mong mộng thấy hoa đêm trước.
Gác khói đài mây thành bụi tất.
Nguyên lai chỉ có nhàn khó được.
Sử chép công danh,
Trời lại không lòng tiếc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Tuý lạc phách