23/06/2024 04:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 101
101

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2014 23:19

 

Nguyên tác

The dust receives insult and in return offers her flowers.

Bản dịch của Bằng Việt

Cát bụi chỉ nhận được sự sỉ nhục làm quà
Nhưng vẫn biết phải dâng đóa hoa đáp lễ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 101