28/09/2022 07:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Lương tự cư cảm hoài
清涼寺居感懷

Tác giả: Trương Cửu Đàm - 張九鐔

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 09:49

 

Nguyên tác

六月清涼寺,
蕭然天地秋。
樹梢懸嶽影,
殿腳插湘流。
蟬急鴉聲靜,
鐘遲梵語幽。
靈山空掃地,
暫得一登樓。

Phiên âm

Lục nguyệt Thanh Lương tự,
Tiêu nhiên thiên địa thu.
Thụ sao huyền nhạc ảnh,
Điện cước sáp Tương lưu.
Thiền cấp nha thanh tĩnh,
Chung trì phạn ngữ u.
Linh sơn không tảo địa,
Tạm đắc nhất đăng lâu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chùa Thanh Lương tháng sáu,
Trời đất buồn vào thu.
Chỏm cây treo bóng núi,
Chân nhà sông Tương reo.
Quạ im ve kêu gấp,
Chuông chậm giọng kinh ru.
Núi hoang quét đất cúng,
Tạm vui hãy lên lầu.
Chùa Thanh Lương ở trấn Khai Vân, huyện Hành Sơn, bên núi Tử Kim Phong, phong cảnh mát mẻ nên được gọi là Thanh Lương, là một trong tám cảnh đẹp vùng Tiêu Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Cửu Đàm » Thanh Lương tự cư cảm hoài