19/09/2021 19:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ 29
其二十九

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 23:24

 

Nguyên tác

清江依舊遶孤城,
紅葉颼颼競鼓聲。
祇道府中持簡牘,
還聞世上有功名。
物情多與閑相稱,
鄉思撩人撥不平。
君意如鴻高的的,
可堪春雨滯飛鳴。

Phiên âm

Thanh giang y cựu nhiễu cô thành,
Hồng điệp sưu sưu cạnh cổ thanh.
Chỉ đạo phủ trung trì giản độc,
Hoàn văn thế thượng hữu công danh.
Vật tình đa dữ nhàn tương xứng,
Hương tứ liêu nhân phát bất bình.
Quân ý như hồng cao đích đích,
Khả kham xuân vũ đái phi minh.

Dịch nghĩa

Dòng sông trong vẫn bao bọc lấy toà thành đơn lẻ,
Gió thổi lá hồng vù vù bay lẫn tiếng trống kêu vang.
Thà chỉ ở trong nhà mà đọc sách,
Lại còn biết ở trên đời này còn có công danh.
Tình trạng của sự vật cùng với việc nhàn phần nhiều là tương xứng,
Lay động đến lòng nhớ quê hương mà không được bình yên trở về.
Chí của anh còn muốn bay cao tựa cánh chim hồng,
Chẳng thể vui được nghe tiếng mưa xuân chảy róc rách.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Thành côi bao bọc nhiễu bờ xanh,
Lá thắm bay bay lẫn trống canh.
Thà ở trong nhà mà đọc sách,
Lại biết trên đời có công danh.
Sự thể với nhàn hay tương xứng,
Lòng quê lay động dậy bất bình.
Tráng chí như hồng dương cánh vẫy,
Mưa xuân róc rách có nghe chăng.
Các câu được trích từ:
- Câu 1. Trịnh Cốc, Chư cung loạn hậu tác (câu 4)
- Câu 2. Lý Hậu Chủ, Cửu nguyệt thập nhật ngẫu thư (câu 4)
- Câu 3. Lục Quy Mông, Phụng hoạ Tập Mỹ kiến phỏng bất ngộ (câu 3)
- Câu 4. Vương Kiến, Chu gia khê đình (câu 8)
- Câu 5. Lưu Uy, Du Đông Hồ Hoàng xử sĩ viên lâm (câu 7)
- Câu 6. Tần Thao Ngọc, Trường An thư hoài (câu 2)
- Câu 7. Đỗ Mục, Tuyên Châu tống Bùi Thản phán quan vãng Thư Châu thời mộc dụ quy kinh (câu 5)
- Câu 8. Lục Quy Mông, Phụng hoạ Nhật Hưu bệnh trung khổng tước (câu 4)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Kỳ 29