09/08/2020 18:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai xui đất thấp trời cao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 16:39

 

Ai xui đất thấp trời cao,
Để cho tôi đứng, tôi gào hết hơi.
Hết hơi chẳng thấy trả lời,
Thấy trong trời đất có tôi đứng gào.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai xui đất thấp trời cao