21/06/2024 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh em như chân như tay (III)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 08:22

 

Anh em như chân như tay,
Vợ chồng nhơ áo cởi ngay lên lìa.
Khảo dị:
Anh em như thể chân tay,
Vợ chồng nhơ áo cởi ngay lên lìa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh em như chân như tay (III)