02/06/2023 00:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 3 (Giang thượng chu lâu tân vũ tình)
竹枝詞九首其三(江上朱樓新雨晴)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 14:10

 

Nguyên tác

江上朱樓新雨晴,
瀼西春水縠紋生。
橋東橋西好楊柳,
人來人去唱歌行。

Phiên âm

Giang thượng chu lâu tân vũ tình,
Nhương Tây xuân thủy hộc vân sinh.
Kiều Đông Kiều Tây hảo dương liễu,
Nhân lai nhân khứ xướng ca hành.

Dịch nghĩa

Lầu hồng trên sông, cơn mưa đầu mùa đã tạnh
Ở Nhương Tây nước sông xuân có những vân như trên lụa
Dương liễu xinh tươi khắp Kiều Đông, Kiều Tây
Người đến người đi xướng lên những bài ca.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầu mùa mưa dội lầu hồng
Nhương Tây sông nước nở vân lụa đầy
Liễu thắm Kiều Đông Kiều Tây
Người đi người đến vang vầy tiếng ca.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Trúc chi từ cửu thủ kỳ 3 (Giang thượng chu lâu tân vũ tình)