23/10/2021 21:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Bạch đạo oanh hồi nhập mộ hà)
無題(白道縈迴入暮霞)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2006 06:39

 

Nguyên tác

白道縈迴入暮霞,
斑騅嘶斷七香車。
春風自共何人笑,
枉破陽城十萬家。

Phiên âm

Bạch đạo[1] oanh hồi nhập mộ hà,
Ban chuy[2] tê đoạn thất hương xa[3].
Xuân phong[4] tự cộng hà nhân tiếu,
Uổng phá Dương thành[5] thập vạn gia.

Bản dịch của Đông A

Đường vắng quanh co nhập ráng tà
Ngựa chuy chốc hý thất hương xa
Gió xuân cứ thổi ai cười nhỉ
Uổng phá thành Dương khắp mọi nhà
Đề bài này có nơi chép là "Dương thành" 陽城.

[1] Là đường lớn. Vì người đi nhiều, cỏ không mọc được, nhìn xa có màu trắng nên gọi như vậy.
[2] Tuấn mã có lông sắc trắng xanh xen lẫn.
[3] Ý nói xe xa hoa. Thơ "Trường An cổ ý" 長安古意 của Lư Chiếu Lân 盧照鄰: "Trường An đại đạo liên hiệp tà, Thanh ngưu bạch mã thất hương xa" 長安大道連狹斜,青牛白馬七香車.
[4] Rút gọn của "xuân phong diện" 春風面, chỉ con gái đẹp. "Vịnh hoài cổ tích" 詠懷古蹟 của Đỗ Phủ: "Hoạ đồ giả thức xuân phong diện, Hoàn bội không quy nguyệt hạ hồn" 畫圖者識春風面,環珮空歸月下魂.
[5] Thuộc đất Sở thời Xuân Thu, xưa từng là phong ấp của quý tộc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Vô đề (Bạch đạo oanh hồi nhập mộ hà)