13/08/2022 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Dương Châu Thiền Trí tự
題揚州禪智寺

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2014 17:30

 

Nguyên tác

雨過一蟬噪,
飄蕭松桂秋。
青苔滿階砌,
白鳥故遲留。
暮靄生深樹,
斜陽下小樓。
誰知竹西路,
歌吹是揚州。

Phiên âm

Vũ quá nhất thiền táo,
Phiêu tiêu tùng quế thu.
Thanh đài mãn giai thế,
Bạch điểu cố trì lưu.
Mộ ải sinh thâm thụ,
Tà dương há tiểu lâu.
Thuỳ tri trúc tây lộ,
Ca xuý thị Dương Châu.

Dịch nghĩa

Mưa tạnh, có tiếng ve,
Thoảng theo gió từ đám cây thông cây quế.
Rêu xanh mọc đầy trên các bậc thềm,
Chim trắng dùng dằng không muốn bay đi.
Sương chiều đã xuống trên đám cây rậm rạp,
Mặt trời đã lặn sau căn gác nhỏ.
Ai hay trên đường hai bên trồng tre về hướng tây,
Là Dương Châu có ca múa và đàn sáo.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa vừa ngớt ve sầu lên tiếng
Thoảng từ hàng thông quế bay ra
Rêu xanh đầy khắp thềm nhà
Dùng dằng chim trắng la đà chậm bay
Sương chiều xuống hàng cây rậm rạp
Bóng mặt trời hạ sát lầu con
Ai hay đường hướng tây còn
Dương Châu náo nhiệt với đờn sáo ca
Dương Châu nay là thành phố Giang Đô, tỉnh Giang Tô. Chùa Thiền Trí toạ lạc phía đông bắc thành phố này. Tác giả làm bài này khoảng năm 837, khi đang làm giám sát ngự sử tại đông đô Lạc Dương. Nhân có người em đang trị bệnh mắt ở chùa Thiền Trí, ông lại thăm và nay đang dời chùa trở về Lạc Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Đề Dương Châu Thiền Trí tự